Who and What are on the Mall ศูนย์รวมแคคตัสและซัคคิวเล้นท์
navigation
The Cactus and Succulent Plant Mall
Select Language :
Last modified: 01 Jan 1970
Cactus & Succulent Plant Mall (CSPM) เป็นเวปไซด์เกี่ยวกับกระบองเพชรและไม้อวบน้ำที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรทางอินเตอร์เนทสำหรับผู้ที่ทำการปลูกเลี้ยงต้นกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ ที่นี่เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารในด้านต้นกระบองเพชร (แคคตัส) และไม้อวบน้ำ(ซัคคิวเลนซ์) โดยเฉพาะในสังคมของผู้เลี้ยง และ ผู้จัดจำหน่าย ต้น, เมล็ด รวมทั้งเอกสารหนังสือ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับแคคตัสและซัคคิวเลนซ์ ที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา CSPM ( Cactus & Succulent Plant Mall ) ได้พัฒนาและเป็นผู้จัดทำ webpages สำหรับองค์กร ที่เกี่ยวกับ แคคตัส และ ซัคคิวเลนซ์ ซึ่งมีอยู่ทั่วโลก ( 138 Domains + 80 website ภายใน Cactus-mall.com + 77 ผู้โฆษณาสนับสนุน) อีกทั้งมีจุดมุ่งหมาย ที่จะคงไว้ซึ่งรายชื่อของ webpages รวมทั้งความสะดวกในการส่งข่าวสารด้วยระบบอินเตอร์เนท ของ แคคตัสและซัคคิวเลนซ์ อื่นๆ ให้มากและสะดวกเท่าที่จะเป็นไปได้ รายชื่อ หรือ บัญชีนี้ จะสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ CSPM ได้รับการดูแลรักษา และ ให้บริการโดย Suzanne และ Tony mace เรามีความเสียใจและ เสียดายที่งานอันหนักอึ้งของเรา ได้เจริญเติบโตไปสู่จุดซึ่งเราไม่สามารถที่จะตอบคำถามส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงหรือ แยกแยะ สายพันธุ์ ของแคคตัส หรือ ซัคคิวเลนซ์ได้อีกต่อไป เราขอแนะนำให้คุณ ใช้บริการคำถามนี้โดยผ่านทาง สมาคมแคคตัสแห่งอังกฤษ (British Cactus Society Forum)

CSPM รวมเอาไว้ทั้ง webpages ที่เป็นทางการ ของ สมาคมแคคตัสและซัคคิวเลนซ์นานาชาติจำนวนหนึ่ง อีกทั้งเวปไซด์ สำหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษหลายกลุ่ม และยังรวมด้วย คลับท้องถิ่น และ สถานเพาะชำทั่วโลก

ใน page เหล่านี้คุณสามารถที่จะหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารที่พิมพ์ออกมา กลุ่ม ท้องถิ่น และกิจกรรมอื่นๆ หากคุณต้องการให้ page ของคุณปรากฏ อยู่บน CSPM กรุณาให้รายละเอียดของคุณกับเรา หรือหากคุณทราบความเชื่อมโยงใดๆ ซึ่งไม่อยู่ในบัญชีในปัจจุบันของเรา เราจะยินดีมาก ถ้าคุณสามารถให้ข้อมูลนี้แก่เราได้ หากคุณมีความรับผิดชอบในข้อมูลต่างๆไม่ว่าประการใด ซึ่งขึ้นบัญชีใน website ของเรา และได้เกิดเปลี่ยนที่อยู่ขึ้นมาก็กรุณาแจ้งให้เราทราบ อีกทั้งหากคุณพบความเชื่อมโยงอันใดที่ชำรุดไม่ทำงานก็กรุณาแจ้งให้เราทราบ

ก่อนที่จะขอบัญชีรายชื่อต้นหรือเมล็ด กรุณาอ่าน บันทึกที่อยู่ในหน้า"แหล่งเพาะชำ" (nursery ) ของเรา แคคตัสและซัคคิวเลนซ์จำนวนมากได้ขึ้นบัญชีพืช CITES และไม่สามารถ ที่จะติดต่อทางไปรษณีย์เป็นระดับสากลได้ โดยปราศจากใบอนุญาต และเอกสารทางการที่ต่อเนื่องซึ่งองค์กรไม่กี่แห่งยินดีหรือมีความสามารถที่จะจัดให้ได้

กรุณาทำความเข้าใจไว้ด้วยว่า CACTUS-MALL.COM เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับ เวปไซด์ (web hosting) ไม่ใช่แหล่งเพาะชำ เราได้พยายาม ใช้ความสามารถและทุ่มเท เพื่อ เป็น server ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้ดูแล Domain 154 Domain และรวมทั้ง 140 แห่งที่เกี่ยวพัน กับ แคคตัส และ ซัคคิวเลนซ์ ภาพลักษณ์นี้ได้สร้างความสนใจให้กับผู้เข้าชม website ถึงหนึ่งแสนรายต่อเดือน และสำหรับ server มากกว่า หกแสนราย ดังนั้นนี่จึงเป็นพื้นที่ ที่จะดูแล webpages หรือโฆษณาของคุณหากคุณต้อ
ประเภทองค์กร :
แหล่งเพาะเลี้ยง :
ประเภทส่วนตัว :
ประเภทผู้โฆษณา :
การค้า (ที่มากกว่าเป็นแหล่งเพาะเลี้ยง) :
หน้าที่ได้รับปการปรับปรุงให้ทันสมัย :

ส่วนประกอบ

สารบัญ

-

สมาคมประจำชาติของแคคตัสและซัคคิวเล้นท์

(ชมรมท้องถิ่น สาขา ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ Ortsgruppen อยู่ในหน้าอื่นของศูนย์รวมแคคคัสและ ซัคคิวเล้นท์)
สมาคมประจำชาติของแคคตัส
และซัคคิวเล้นท์

สมาคมผู้ชำนาญพิเศษนานาชาติ

กลุ่มเหล่านี้เน้นกลุ่มเฉพาะของแคคตัสและ ซัคคิวเล้นท์ สมาชิกจะเป็นระดับนานาชาติ และมีความหลากหลาย ตั้งแต่ 200-700 กลุ่ม
สมาคมผู้ชำนาญพิเศษ
ของศูนย์แคคตัสและ
ซัดคิวเล้นท์

โฮมเพจขององค์กรแคคตัสและ ซัคคิวเล้นท์